Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

e-RejestracjaToruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.
AKTUALNOŚCISpecjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika poszukuje pracownika na stanowisko specjalista ds. p.poż.

Więcej informacji można znaleźć w dziale Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy:

 1. O wyczerpaniu możliwości zapisywania pacjentów na zabiegi planowe w 2018 r.
 2. O wykonywaniu w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej nowej procedury - biopsji mammotomicznej piersi na nowoczesnym sprzęcie umożliwiającym wykonywanie biopsji gruboigłowej pod kontrolą USG guzków piersi tak o charakterze łagodnym jak i złośliwym.
  Procedura nosi nazwę biopsji mammotomicznej i poza diagnozowaniem zmian umożliwia jednocześnie ich usunięcie. Procedura wykonywana jest w trybie jednodniowym w znieczuleniu miejscowym.
 3. O niewykonywaniu operacji żylaków kończyn dolnych oraz innych operacji naczyniowych (W związku ze zmianą profilu działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej SSM) w oddziale nie wykonuje się operacji żylaków kończyn dolnych oraz innych zabiegów naczyniowych. W przypadku konieczności operacyjnego leczenia patologii naczyń krwionośnych sugerujemy pacjentom nawiązanie kontaktu z innymi placówkami medycznymi naszego województwa. Oddziały zajmujące się chirurgią naczyń znajdują się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Biegańskiego w Grudziądzu oraz w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.

Chorujesz na RAKA PROSTATY?


Wejdź na www.janssen4patients.com - tutaj znajdziesz informacje i wsparcie, którego potrzebujesz.

W dniach 29-30.09.2018 roku Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu wraz z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Szpiczaka był organizatorem „5 Warsztatów edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim, ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych”.
Warsztaty odbyły się w Hotelu Filmar, Toruń ul. Grudziądzka 45.
Prawie 200 osób odebrało nową wiedzę na temat choroby oraz jego obecnych standardów leczenia w Polsce i na świecie; dowiedziało się, że ze szpiczakiem można wieść w miarę normalne i aktywne życie, jak również całkiem długie; potrzebujący i nowi pacjenci otrzymali wsparcie i przekonanie, że szpiczak to nie jest od razu wyrok, chociaż nie potrafimy go jeszcze całkowicie wyleczyć.
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z następującymi problemami:

 1. komunikacja pacjenta z lekarzem – jak się skutecznie porozumiewać
 2. obecne standardy i metody leczenia
 3. najbliższe perspektywy i możliwości w leczeniu szpiczaka
 4. zasady kwalifikowania chorych do odpowiednich terapii
 5. działania niepożądane leków stosowanych w terapii szpiczaka plazmocytowego
 6. transplantacja komórek macierzystych i miejsce przeszczepów w leczeniu szpiczaka mnogiego
 7. zasady prawidłowego odżywiania
 8. eliminowanie złych emocji obserwowanych u pacjentów
 9. integracja środowiska chorych, wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń
 10. leczenie bólu w szpiczaku i innych chorobach hematologicznych
 11. polineuropatia obwodowa u chorych na szpiczaka mnogiego
 12. podstawowa diagnostyka szpiczaka plazmocytowego

Pani Dyrektor Krystyna Zaleska została wyróżniona statuetką Przyjaciel Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka.

Przedsięwzięcie było objęte patronatem Prezydenta Miasta Torunia

Partnerzy i współorganizatorzy: Profinex, ATUT - Agencja Ochrony Osób i Mienia, Willa Warmińska, Apteki Sokrates, Amgen, Celgene

ZDJĘCIA

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika poszukuje lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.

Więcej informacji można znaleźć w dziale Ogłoszenia

Uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2018 r świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej pomocy dla mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia oraz ościennych gmin wyłącznie osób dorosłych realizowane będą w pomieszczeniach

Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu przy ul. Uniwersyteckiej 17 w budynku A wejście od parkingu.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia oraz ościennych gmin realizowana będzie od poniedziałku do piątku od godziny 18.00 do godziny 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać wyłącznie w przypadkach:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na przyjęcie w przychodni poz może znacząco, niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nr telefonu dla pacjentów osób dorosłych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej : 56 611 99 42

Zlecenia na zabiegi należy zgłaszać na adres nisoz@med.torun.pl


Dla dzieci prawobrzeżnej części Torunia oraz ościennych gmin opiekę pediatryczną zabezpiecza

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu ( miejsce zostanie wskazane przez Dyrektora Szpitala)

Dla mieszkańców lewobrzeżnej części Torunia i okolic jak dotychczas opiekę zabezpiecza

 • Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej „Rudak-Med” Spółka z o.o. w Toruniu.

W dniu 26.03.208 r w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie odbyła się uroczysta GALA FINAŁOWA IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, podczas której nasz Szpital uzyskał:

 • Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”
 • Certyfikat Srebrny, przyznawany szpitalom, otrzymującym po raz trzeci certyfikaty zwykłe
 • Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Nowoczesności” przyznany Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu
W dniu 21 marca 2018 r. miała miejsce uroczystość podpisania umów w Urzędzie Marszałkowskim z beneficjentami wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika Pani Krystyna Zaleska podpisała umowy na realizację dwóch nowych projektów.

Pierwszy z nich pn "Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów szpitalnych i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń" dotyczy budowy nowego skrzydła.
Drugi natomiast "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie" dotyczy zapewnienia wsparcia indywidualnego i grupowego dla pracowników SSM w Toruniu w zakresie eliminacji dolegliwości narządu ruchu oraz poprawę warunków pracy.

fot. Andrzej Goiński

RPO

„Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!”

Celem projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej jest zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego do roku 2020.
Liczba osób objętych wsparciem to 900 osób.

Wartość projektu: 820 475,00 PLN.

Dofinansowanie UE: 697 403,75 PLN


Program skierowany jest do osób:

 • W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywały kolonoskopii przesiewowej w ramach profilaktycznych programów krajowych,

 • W wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

 • W wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.


W ramach projektu Wnioskodawca zapewnia zwrot kosztów dojazdu do 20 zł. oraz zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną.

Rejestracja osobista w siedzibie pracowni endoskopowej:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-14:30

 • ul. Stefana Batorego 17/19 w Toruniu, wejście od ul. Bażyńskich (koło poradni kardiologicznej)

Kontakt telefoniczny:

 • 509-926-607 ( w godz. 11:30-14:30)

Oświadczenie
Oświadczenie 2
Dane uczestnika
Ankieta
Informacja dla uczestników dot. bezpieczeństwa danych osobowych
W tegorocznym plebiscycie medycznym NOWOŚCI o Złoty Stetoskop:
- dr Damian Janiszewski zdobył II miejsce wśród chirurgów
- dr Barbara Brzuskiewicz zdobyła II miejsce wśród lekarzy rehabilitacji.

więcej na stronie: NowościW dniu 19 czerwca w CKK Jordanki w Toruniu odbyła się Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Te najbardziej prestiżowe wyróżnienia przyznawane są za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. W kategorii: Ochrona zdrowia nagrody otrzymali: dr n. med. Małgorzata Całbecka, dr n. med. Grzegorz Charliński oraz mgr Aleksandra Urban (liderzy zespołów personelu medycznego) - za stworzenie Banku Macierzystych Komórek Krwiotwórczych i ośrodka przeszczepowego szpiku oraz pierwszy w Kujawsko-Pomorskiem autologiczny przeszczep szpiku.


Transplantacje komórek krwiotwórczych ratują życie pacjentom cierpiącym na nowotwory szpiku i układu chłonnego, w tym białaczki. Przeszczep autologiczny, czyli taki, w którym chory jest zarówno dawcą, jak i biorcą, jest szansą na wyzdrowienie dla osób po 60. roku życia oraz tych, które nie kwalifikują się do przeszczepów ze względu na brak odpowiedniego dawcy. Toruński szpital, jako jedyny w regionie, otrzymał w ubiegłym roku zgodę (na pięć lat) ministra zdrowia na pobieranie i autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej. Pierwszą tego rodzaju procedurę przeprowadzono w pierwszym kwartale tego roku.Kategoria: Ochrona zdrowia – od lewej: dr hab. Maciej Słupski oraz dr n. med. Małgorzata Całbecka, dr n. med. Grzegorz Charliński, Aleksandra Urban (liderzy zespołów personelu medycznego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu), fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl źródło: kujawsko-pomorskie.pl

Po raz 22 Nagrody Prezydenta Miasta Torunia trafiły do laureatów. Dnia 21 czerwca w Dworze Artusa prezydent miasta wręczył nagrody 13 wyróżnionym w 10 kategoriach.

W kategorii: Ochrona zdrowia nagrodę otrzymała Marzena Bogus-Serocka.


Nagroda dla toruńskiej fizjoterapeutka i doświadczonej koordynatorki Zespołu Rehabilitantów Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. W zgodnej opinii swoich współpracowników i pacjentów imponuje zawodowym znawstwem i chęcią udzielania pomocy innym. Jest zawsze pogodna i wiarygodna w okazywanym wsparciu – zapewne z racji fachowego przygotowania do zawodu i osobistych doświadczeń w cierpliwym powracaniu do zdrowia.Żródło:torun.pl
Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, Toruń, 2-3 czerwca 2017r.

Program dostępny jest na stronie internetowej:
http://med-space.pl/program/id/14/

Ranking Szpitali i Oddziałów Szpitalnych 2017

Nasz szpital wziął udział w rankingu w czterech kategoriach: kardiologia, chirurgia - leczenie nowotworów układu pokarmowego, ortopedia, urologia.
Ranking został opracowany przez czasopismo "Menedżer Zdrowia" i wydawnictwo Termedia na zlecenie tygodnia "Wprost".
Na podstawie kilku tysięcy rozesłanych ankiet wybrane zostały najlepsze oddziały szpitalne.
Kardiologia: Szpital zajął 35 miejsce uzyskując 173,5 punkty.
Chirurgia - leczenie nowotworów układu pokarmowego: znaleźliśmy się na 33 miejscu uzyskując 48 punktów.
Ortopedia: uzyskaliśmy 177 punktów, co dało nam 14 miejsce.
Urologia: zdobyliśmy 91 punktów, co dało nam 6 pozycję w kraju.
W podrankingu - małe zabiegi urologiczne - zajęliśmy 1 miejsce uzyskując 8 punktów.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://rankingi.wprost.pl/szpitale