Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

e-RejestracjaToruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.


AKTUALNOŚCIUprzejmie informuję, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na infekcje wirusowe wśród mieszkańców Torunia, ze względu na dobro pacjentów leczonych w szpitalu, wprowadzam z dniem 24.02.2018r (do odwołania) zakaz odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitala.

Jednocześnie upoważniam Koordynatora oddziału do wyrażania indywidualnej zgody na odwiedziny w uzasadnionych przypadkach.

Z poważaniem
Krystyna Zaleska
Dyrektor
Specjalistycznego Szpitala Miejskiego

Praktyki studenckie w SSM im M. Kopernika w Toruniu

Studenci ubiegający się o odbycie wakacyjnych praktyk studenckich w SSM im M. Kopernika w Toruniu proszeni są o dopełnienie następujących formalności:

 • złożenie podania o praktyki studenckie wraz z podpisanym oświadczeniem w termnie od 1-04 do 15-09 w danym roku w gabinecie 107 I piętro lub w sekretariacie dyrekcji szpitala gabinet 113 I p budynku BAM ul. Batorego 17/10, 87-100 Toruń; podania można również wysłać pocztą na adres szpitala -z dopiskiem praktyki studenckie,
 • przed rozpoczęciem praktyki studenckiej odbycie szkolenia z obowiązujących zasad i przepisów BHP, po uprzednim ustaleniu terminu z Gł. specjalistą ds BHP (tel. 056 6100363),
 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej zgłoszenie się do gabinetu 107 Ip. Budynku BAM w celu oddania zaświadczenia z BHP oraz skierowania z uczelni na odbcyie praktyki studenckiej.


Odpowiedzi na złożone podania będą udzielane e-mailowo lub telefonicznie w terminie do dwóch tygodni od dnia złożenia podania. W przypadku braku miejsc na praktyki studenckie, szpital zastrzega sobie możliwość odmowy odbycia praktyk w SSM im M. Kopernika w Toruniu.

Podanie
Oświadczenie o przestrzeganiu zarządzeń.

„Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!”

Celem projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej jest zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego do roku 2020.
Liczba osób objętych wsparciem to 900 osób.

Wartość projektu: 820 475,00 PLN.

Dofinansowanie UE: 697 403,75 PLN


Program skierowany jest do osób:

 • W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywały kolonoskopii przesiewowej w ramach profilaktycznych programów krajowych,

 • W wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

 • W wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.


W ramach projektu Wnioskodawca zapewnia zwrot kosztów dojazdu do 20 zł. oraz zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną.

Rejestracja osobista w siedzibie pracowni endoskopowej:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-14:30

 • ul. Stefana Batorego 17/19 w Toruniu, wejście od ul. Bażyńskich (koło poradni kardiologicznej)

Kontakt telefoniczny:

 • 509-926-607 ( w godz. 11:30-14:30)

Deklaracja udziału w projekcie
Oświadczenie
Oświadczenie nr 2
Dane uczestnika
Ankieta
Szanowni Państwo


Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2017 r. świadczenia zdrowotne w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowane będą w lecznicach Citomed Sp. z o.o. przy ulicy Marii Skłodowskiej 73 w Toruniu. W ramach podwykonawstwa z wyłączeniem świadczeń laboratoryjnych badań diagnostycznych oraz badań RTG, które będą wykonywane w tut. Szpitalu.

Numery telefonów udostępnione dla pacjentów w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:
 • 56 658 44 58
 • 56 658 44 60
 • 56 658 44 66

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielanie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia,
 • a zastosowane środki domowe lub laki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Lecznica Citomed Sp.z.o.o. od 01.10.2017 jako podwykonawca Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu w ramach Nocnej i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej będzie udzielała świadczeń dla następujących obszarów:
 • Bielawy
 • Grębocin nad Strugą
 • Jakubskie Przedmieście
 • Kaszczorek
 • Katarzynka
 • Mokre
 • Na Skarpie
 • Rubinkowo
 • Czernikowo
 • Lubicz
 • Obrowo

Projekt pn. „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych badań endoskopowych dla pacjentów leczonych i diagnozowanych ambulatoryjnie”
W tegorocznym plebiscycie medycznym NOWOŚCI o Złoty Stetoskop:
- dr Damian Janiszewski zdobył II miejsce wśród chirurgów
- dr Barbara Brzuskiewicz zdobyła II miejsce wśród lekarzy rehabilitacji.

więcej na stronie: NowościW dniu 19 czerwca w CKK Jordanki w Toruniu odbyła się Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Te najbardziej prestiżowe wyróżnienia przyznawane są za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. W kategorii: Ochrona zdrowia nagrody otrzymali: dr n. med. Małgorzata Całbecka, dr n. med. Grzegorz Charliński oraz mgr Aleksandra Urban (liderzy zespołów personelu medycznego) - za stworzenie Banku Macierzystych Komórek Krwiotwórczych i ośrodka przeszczepowego szpiku oraz pierwszy w Kujawsko-Pomorskiem autologiczny przeszczep szpiku.


Transplantacje komórek krwiotwórczych ratują życie pacjentom cierpiącym na nowotwory szpiku i układu chłonnego, w tym białaczki. Przeszczep autologiczny, czyli taki, w którym chory jest zarówno dawcą, jak i biorcą, jest szansą na wyzdrowienie dla osób po 60. roku życia oraz tych, które nie kwalifikują się do przeszczepów ze względu na brak odpowiedniego dawcy. Toruński szpital, jako jedyny w regionie, otrzymał w ubiegłym roku zgodę (na pięć lat) ministra zdrowia na pobieranie i autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej. Pierwszą tego rodzaju procedurę przeprowadzono w pierwszym kwartale tego roku.Kategoria: Ochrona zdrowia – od lewej: dr hab. Maciej Słupski oraz dr n. med. Małgorzata Całbecka, dr n. med. Grzegorz Charliński, Aleksandra Urban (liderzy zespołów personelu medycznego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu), fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl źródło: kujawsko-pomorskie.pl

Po raz 22 Nagrody Prezydenta Miasta Torunia trafiły do laureatów. Dnia 21 czerwca w Dworze Artusa prezydent miasta wręczył nagrody 13 wyróżnionym w 10 kategoriach.

W kategorii: Ochrona zdrowia nagrodę otrzymała Marzena Bogus-Serocka.


Nagroda dla toruńskiej fizjoterapeutka i doświadczonej koordynatorki Zespołu Rehabilitantów Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. W zgodnej opinii swoich współpracowników i pacjentów imponuje zawodowym znawstwem i chęcią udzielania pomocy innym. Jest zawsze pogodna i wiarygodna w okazywanym wsparciu – zapewne z racji fachowego przygotowania do zawodu i osobistych doświadczeń w cierpliwym powracaniu do zdrowia.Żródło:torun.pl
Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, Toruń, 2-3 czerwca 2017r.

Program dostępny jest na stronie internetowej:
http://med-space.pl/program/id/14/

Ranking Szpitali i Oddziałów Szpitalnych 2017

Nasz szpital wziął udział w rankingu w czterech kategoriach: kardiologia, chirurgia - leczenie nowotworów układu pokarmowego, ortopedia, urologia.
Ranking został opracowany przez czasopismo "Menedżer Zdrowia" i wydawnictwo Termedia na zlecenie tygodnia "Wprost".
Na podstawie kilku tysięcy rozesłanych ankiet wybrane zostały najlepsze oddziały szpitalne.
Kardiologia: Szpital zajął 35 miejsce uzyskując 173,5 punkty.
Chirurgia - leczenie nowotworów układu pokarmowego: znaleźliśmy się na 33 miejscu uzyskując 48 punktów.
Ortopedia: uzyskaliśmy 177 punktów, co dało nam 14 miejsce.
Urologia: zdobyliśmy 91 punktów, co dało nam 6 pozycję w kraju.
W podrankingu - małe zabiegi urologiczne - zajęliśmy 1 miejsce uzyskując 8 punktów.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://rankingi.wprost.pl/szpitale

26 kwietnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Już po raz trzeci Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości przyznał certyfikaty najbardziej nowoczesnym, innowacyjnym i skutecznym w zarządzaniu jakością placówkom sektora ochrony zdrowia i branż pokrewnych. W trakcie uroczystości wręczyli je wspólnie prof. Piotr Tyszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Komisji Certyfikacyjnej oraz Kamila Przeniosło, Prezes Zarządu Instytutu.

Otrzymaliśmy zarówno certyfikat jak i Wyróżnienie „Grand Quality”, który otrzymują te spośród certyfikowanych placówek, które uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych w danej edycji.

Nasz Szpital na Gali reprezentowała 2 osobowa delegacja w składzie:

 • Kierownik Bloku Operacyjnego Barbara Kashyna
 • Pielęgniarka koordynująca OKiIOK Agnieszka Zakrzewska
 • Więcej informacji na temat III edycji Ogólnopolskiego programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia oraz Gali finałowej na stronie: www.jakosc-certyfikat.pl/glowna