Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

e-Rejestracja



Toruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgii



Roche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.


AKTUALNOŚCI



Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika poszukuje kandydata na stanowisko Pracownika socjalnego

Więcej informacji można znaleźć w dziale Ogłoszenia





Zakończone zostało postępowanie rekrutacyjne na stanowisko sekretarki medycznej/sekretarza medycznego w Dziale Zarządzania i Obsługi Pacjenta.





Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika poszukuje lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.

Więcej informacji można znaleźć w dziale Ogłoszenia





Uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2018 r świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej pomocy dla mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia oraz ościennych gmin wyłącznie osób dorosłych realizowane będą w pomieszczeniach

Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu przy ul. Uniwersyteckiej 17 w budynku A wejście od parkingu.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia oraz ościennych gmin realizowana będzie od poniedziałku do piątku od godziny 18.00 do godziny 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać wyłącznie w przypadkach:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na przyjęcie w przychodni poz może znacząco, niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nr telefonu dla pacjentów osób dorosłych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej : 56 611 99 42

Zlecenia na zabiegi należy zgłaszać na adres nisoz@med.torun.pl


Dla dzieci prawobrzeżnej części Torunia oraz ościennych gmin opiekę pediatryczną zabezpiecza

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu ( miejsce zostanie wskazane przez Dyrektora Szpitala)

Dla mieszkańców lewobrzeżnej części Torunia i okolic jak dotychczas opiekę zabezpiecza

 • Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej „Rudak-Med” Spółka z o.o. w Toruniu.





W dniu 26.03.208 r w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie odbyła się uroczysta GALA FINAŁOWA IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, podczas której nasz Szpital uzyskał:

 • Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”
 • Certyfikat Srebrny, przyznawany szpitalom, otrzymującym po raz trzeci certyfikaty zwykłe
 • Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Nowoczesności” przyznany Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu




W dniu 21 marca 2018 r. miała miejsce uroczystość podpisania umów w Urzędzie Marszałkowskim z beneficjentami wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika Pani Krystyna Zaleska podpisała umowy na realizację dwóch nowych projektów.

Pierwszy z nich pn "Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów szpitalnych i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń" dotyczy budowy nowego skrzydła.
Drugi natomiast "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie" dotyczy zapewnienia wsparcia indywidualnego i grupowego dla pracowników SSM w Toruniu w zakresie eliminacji dolegliwości narządu ruchu oraz poprawę warunków pracy.

fot. Andrzej Goiński





RPO

„Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!”

Celem projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej jest zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego do roku 2020.
Liczba osób objętych wsparciem to 900 osób.

Wartość projektu: 820 475,00 PLN.

Dofinansowanie UE: 697 403,75 PLN


Program skierowany jest do osób:

 • W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywały kolonoskopii przesiewowej w ramach profilaktycznych programów krajowych,

 • W wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

 • W wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.


W ramach projektu Wnioskodawca zapewnia zwrot kosztów dojazdu do 20 zł. oraz zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną.

Rejestracja osobista w siedzibie pracowni endoskopowej:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-14:30

 • ul. Stefana Batorego 17/19 w Toruniu, wejście od ul. Bażyńskich (koło poradni kardiologicznej)

Kontakt telefoniczny:

 • 509-926-607 ( w godz. 11:30-14:30)

Oświadczenie
Oświadczenie 2
Dane uczestnika
Ankieta




W tegorocznym plebiscycie medycznym NOWOŚCI o Złoty Stetoskop:
- dr Damian Janiszewski zdobył II miejsce wśród chirurgów
- dr Barbara Brzuskiewicz zdobyła II miejsce wśród lekarzy rehabilitacji.

więcej na stronie: Nowości







W dniu 19 czerwca w CKK Jordanki w Toruniu odbyła się Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Te najbardziej prestiżowe wyróżnienia przyznawane są za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. W kategorii: Ochrona zdrowia nagrody otrzymali: dr n. med. Małgorzata Całbecka, dr n. med. Grzegorz Charliński oraz mgr Aleksandra Urban (liderzy zespołów personelu medycznego) - za stworzenie Banku Macierzystych Komórek Krwiotwórczych i ośrodka przeszczepowego szpiku oraz pierwszy w Kujawsko-Pomorskiem autologiczny przeszczep szpiku.


Transplantacje komórek krwiotwórczych ratują życie pacjentom cierpiącym na nowotwory szpiku i układu chłonnego, w tym białaczki. Przeszczep autologiczny, czyli taki, w którym chory jest zarówno dawcą, jak i biorcą, jest szansą na wyzdrowienie dla osób po 60. roku życia oraz tych, które nie kwalifikują się do przeszczepów ze względu na brak odpowiedniego dawcy. Toruński szpital, jako jedyny w regionie, otrzymał w ubiegłym roku zgodę (na pięć lat) ministra zdrowia na pobieranie i autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej. Pierwszą tego rodzaju procedurę przeprowadzono w pierwszym kwartale tego roku.



Kategoria: Ochrona zdrowia – od lewej: dr hab. Maciej Słupski oraz dr n. med. Małgorzata Całbecka, dr n. med. Grzegorz Charliński, Aleksandra Urban (liderzy zespołów personelu medycznego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu), fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl źródło: kujawsko-pomorskie.pl





Po raz 22 Nagrody Prezydenta Miasta Torunia trafiły do laureatów. Dnia 21 czerwca w Dworze Artusa prezydent miasta wręczył nagrody 13 wyróżnionym w 10 kategoriach.

W kategorii: Ochrona zdrowia nagrodę otrzymała Marzena Bogus-Serocka.


Nagroda dla toruńskiej fizjoterapeutka i doświadczonej koordynatorki Zespołu Rehabilitantów Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. W zgodnej opinii swoich współpracowników i pacjentów imponuje zawodowym znawstwem i chęcią udzielania pomocy innym. Jest zawsze pogodna i wiarygodna w okazywanym wsparciu – zapewne z racji fachowego przygotowania do zawodu i osobistych doświadczeń w cierpliwym powracaniu do zdrowia.



Żródło:torun.pl




Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, Toruń, 2-3 czerwca 2017r.

Program dostępny jest na stronie internetowej:
http://med-space.pl/program/id/14/





Ranking Szpitali i Oddziałów Szpitalnych 2017

Nasz szpital wziął udział w rankingu w czterech kategoriach: kardiologia, chirurgia - leczenie nowotworów układu pokarmowego, ortopedia, urologia.
Ranking został opracowany przez czasopismo "Menedżer Zdrowia" i wydawnictwo Termedia na zlecenie tygodnia "Wprost".
Na podstawie kilku tysięcy rozesłanych ankiet wybrane zostały najlepsze oddziały szpitalne.
Kardiologia: Szpital zajął 35 miejsce uzyskując 173,5 punkty.
Chirurgia - leczenie nowotworów układu pokarmowego: znaleźliśmy się na 33 miejscu uzyskując 48 punktów.
Ortopedia: uzyskaliśmy 177 punktów, co dało nam 14 miejsce.
Urologia: zdobyliśmy 91 punktów, co dało nam 6 pozycję w kraju.
W podrankingu - małe zabiegi urologiczne - zajęliśmy 1 miejsce uzyskując 8 punktów.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://rankingi.wprost.pl/szpitale





26 kwietnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Już po raz trzeci Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości przyznał certyfikaty najbardziej nowoczesnym, innowacyjnym i skutecznym w zarządzaniu jakością placówkom sektora ochrony zdrowia i branż pokrewnych. W trakcie uroczystości wręczyli je wspólnie prof. Piotr Tyszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Komisji Certyfikacyjnej oraz Kamila Przeniosło, Prezes Zarządu Instytutu.

Otrzymaliśmy zarówno certyfikat jak i Wyróżnienie „Grand Quality”, który otrzymują te spośród certyfikowanych placówek, które uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych w danej edycji.

Nasz Szpital na Gali reprezentowała 2 osobowa delegacja w składzie:

 • Kierownik Bloku Operacyjnego Barbara Kashyna
 • Pielęgniarka koordynująca OKiIOK Agnieszka Zakrzewska
 • Więcej informacji na temat III edycji Ogólnopolskiego programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia oraz Gali finałowej na stronie: www.jakosc-certyfikat.pl/glowna