Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

e-RejestracjaToruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.
AKTUALNOŚCIUprzejmie informujemy , że z dniem 01.12.2018 r., zmieniły się zasady funkcjonowania parkingu szpitalnego. W związku z trwająca rozbudową szpitala, liczba miejsc parkingowych uległa znacznemu pomiejszeniu co wymusiło następujące zmiany korzystania z niego:

 • W godz od 7.00 do 14.00 wjazd na teren parkingu będzie miał przede wszystkim personel szpitala oraz przedstawiciele firm współpracujących ze Szpitalem realizujące usługi w systemie outsourcingu (Impel, Stacja Dializ, Tomograf, Citonet,itp.). Pozostałe osoby w zależności od ilości wolnych miejsc.
 • W godz od 14.00 do 7.00 następnego dnia oprócz personelu szpitala z miejsc postojowych korzystać mogą zarówno pacjenci jak i członkowie ich rodzin.
 • Parking jest płatny zarówno dla personelu szpitala jak i pozostałych osób.
 • Koszt jednej godz. postoju wynosi 4 zł.
 • W przypadku dowiezienia pacjenta w godz. od 7.00-14.00 należy pobrać bilet, który maksymalnie do 5 minut będzie biletem bezpłatnym. Czas ten jest wystarczający dla podwiezienia pacjenta pod budynek szpitala lub poradni bez możliwości parkowania samochodu.

Ponadto informujemy, że ograniczenie wjazdu pacjentów na parking szpitalny obowiązuję już od kilku tygodni. Pacjenci i osoby odwiedzające mogą korzystać we wszystkich godzinach z parkingu przy ul. Batorego 12 również odpłatnie. Teren tego parkingu należy do Szpitala i od kilku lat dzierżawiony jest przez zewnętrzną Firmę na warunkach umowy, zgodnie z którą jego funkcjonowanie w pierwszej kolejności polega na zabezpieczeniu potrzeb pacjentów i osob odwiedzających chorych.

Z dniem 17.01.2019 r. osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności posiadające ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych mają prawo do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala.

W godzinach 7.00 – 14.00 - bez gwarancji zabezpieczenia miejsc oznaczonych kopertą, natomiast w godzinach od 14.00 – 7.00 rano - dostępne są miejsca oznaczone kopertą.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika poszukuje pracownika na stanowisko specjalista ds. p.poż.

Więcej informacji można znaleźć w dziale Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy:

 1. O wyczerpaniu możliwości zapisywania pacjentów na zabiegi planowe w 2018 r.
 2. O wykonywaniu w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej nowej procedury - biopsji mammotomicznej piersi na nowoczesnym sprzęcie umożliwiającym wykonywanie biopsji gruboigłowej pod kontrolą USG guzków piersi tak o charakterze łagodnym jak i złośliwym.
  Procedura nosi nazwę biopsji mammotomicznej i poza diagnozowaniem zmian umożliwia jednocześnie ich usunięcie. Procedura wykonywana jest w trybie jednodniowym w znieczuleniu miejscowym.
 3. O niewykonywaniu operacji żylaków kończyn dolnych oraz innych operacji naczyniowych (W związku ze zmianą profilu działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej SSM) w oddziale nie wykonuje się operacji żylaków kończyn dolnych oraz innych zabiegów naczyniowych. W przypadku konieczności operacyjnego leczenia patologii naczyń krwionośnych sugerujemy pacjentom nawiązanie kontaktu z innymi placówkami medycznymi naszego województwa. Oddziały zajmujące się chirurgią naczyń znajdują się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Biegańskiego w Grudziądzu oraz w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.

Chorujesz na RAKA PROSTATY?


Wejdź na www.janssen4patients.com - tutaj znajdziesz informacje i wsparcie, którego potrzebujesz.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika poszukuje lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.

Więcej informacji można znaleźć w dziale Ogłoszenia

Uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2018 r świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej pomocy dla mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia oraz ościennych gmin wyłącznie osób dorosłych realizowane będą w pomieszczeniach

Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu przy ul. Uniwersyteckiej 17 w budynku A wejście od parkingu.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia oraz ościennych gmin realizowana będzie od poniedziałku do piątku od godziny 18.00 do godziny 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać wyłącznie w przypadkach:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na przyjęcie w przychodni poz może znacząco, niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nr telefonu dla pacjentów osób dorosłych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej : 56 611 99 42

Zlecenia na zabiegi należy zgłaszać na adres nisoz@med.torun.pl


Dla dzieci prawobrzeżnej części Torunia oraz ościennych gmin opiekę pediatryczną zabezpiecza

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu ( miejsce zostanie wskazane przez Dyrektora Szpitala)

Dla mieszkańców lewobrzeżnej części Torunia i okolic jak dotychczas opiekę zabezpiecza

 • Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej „Rudak-Med” Spółka z o.o. w Toruniu.

W dniu 21 marca 2018 r. miała miejsce uroczystość podpisania umów w Urzędzie Marszałkowskim z beneficjentami wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika Pani Krystyna Zaleska podpisała umowy na realizację dwóch nowych projektów.

Pierwszy z nich pn "Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów szpitalnych i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń" dotyczy budowy nowego skrzydła.
Drugi natomiast "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie" dotyczy zapewnienia wsparcia indywidualnego i grupowego dla pracowników SSM w Toruniu w zakresie eliminacji dolegliwości narządu ruchu oraz poprawę warunków pracy.

fot. Andrzej Goiński

RPO

„Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!”

Celem projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej jest zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego do roku 2020.
Liczba osób objętych wsparciem to 900 osób.

Wartość projektu: 820 475,00 PLN.

Dofinansowanie UE: 697 403,75 PLN


Program skierowany jest do osób:

 • W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywały kolonoskopii przesiewowej w ramach profilaktycznych programów krajowych,

 • W wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

 • W wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.


W ramach projektu Wnioskodawca zapewnia zwrot kosztów dojazdu do 20 zł. oraz zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną.

Rejestracja osobista w siedzibie pracowni endoskopowej:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-14:30

 • ul. Stefana Batorego 17/19 w Toruniu, wejście od ul. Bażyńskich (koło poradni kardiologicznej)

Kontakt telefoniczny:

 • 509-926-607 ( w godz. 11:30-14:30)

Oświadczenie
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3
Dane uczestnika
Ankieta
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, Toruń, 2-3 czerwca 2017r.

Program dostępny jest na stronie internetowej:
http://med-space.pl/program/id/14/