Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

e-RejestracjaToruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.


konkurs of

KONKURS OFERTDYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej
zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.)

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne zostaje przesunięty na dzień 6 października br. godz. 12


Szczegóły poniżej ( kliknij na odnośnik ):

 • OGŁOSZENIE 09.09.2016r.
 • Oświadczenie
 • Oświadczenie dla członka komisji
 • Szczegółowe warunki na świadczenia zdrowotne
 • Formularz oferty na świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii
 • Formularz oferty na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej
 • Formularz oferty na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek
 • Formularz oferty na świadczenia zdrowotne pozostałego personelu medycznego
 • Formularz oferty na świadczenia zdrowotne dla lekarza
 • Wzór umowy na świadczenia zdrowotne dla lekarza przychodni specjalistycznej
 • Wzór umowy na świadczenia zdrowotne dla lekarza
 • Wzór umowy na świadczenia zdrowotne dla dyżuranta
 • Wzór umowy na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarki
 • Wzór umowy na świadczenia zdrowotne dla ratownika medycznego
 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert 06.10.2016r.