Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

e-RejestracjaToruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.
Praktyki studenckie w SSM im M. Kopernika w Toruniu


Studenci ubiegający się o odbycie wakacyjnych praktyk studenckich w SSM im M. Kopernika w Toruniu proszeni są o dopełnienie następujących formalności:

  • złożenie podania o praktyki studenckie wraz z podpisanym oświadczeniem w termnie od 1-04 do 15-09 w danym roku w gabinecie 107 I piętro lub w sekretariacie dyrekcji szpitala gabinet 113 I p budynku BAM ul. Batorego 17/10, 87-100 Toruń; podania można również wysłać pocztą na adres szpitala -z dopiskiem praktyki studenckie,
  • przed rozpoczęciem praktyki studenckiej odbycie szkolenia z obowiązujących zasad i przepisów BHP, po uprzednim ustaleniu terminu z Gł. specjalistą ds BHP (tel. 056 6100363),
  • najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej zgłoszenie się do gabinetu 107 Ip. Budynku BAM w celu oddania zaświadczenia z BHP oraz skierowania z uczelni na odbcyie praktyki studenckiej.


Odpowiedzi na złożone podania będą udzielane e-mailowo lub telefonicznie w terminie do dwóch tygodni od dnia złożenia podania. W przypadku braku miejsc na praktyki studenckie, szpital zastrzega sobie możliwość odmowy odbycia praktyk w SSM im M. Kopernika w Toruniu.

Podanie
Oświadczenie o przestrzeganiu zarządzeń.