Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

e-RejestracjaToruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.


ORGANIZACJA


Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor mgr Krystyna Zaleska na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia i w tym zakresie samodzielnie podejmuje czynności dotyczące Szpitala oraz ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.

Dyrektorka

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa /lek. Andrzej Przybysz/, który jest przełożonym personelu medycznego.

Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Gminy Miasta Toruń oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

Fot.1 Dział Ekonomiczny, Dział d/s Zamówień Publicznych

Personel

Fot.2 Dział Slużb Pracowniczych, Dział Administracji i Zaopatrzenia, Dział Eksploatacji Technicznej, Specjalista d/s nadzoru nad sprzętem i aparaturą medyczną, Główny Specjalista d/s BHP

Personel

Fot.3 Dział Organizacji i Nadzoru; Dział Planowania, Rozliczania i Sprzedaży Usług; Informatycy

Personel

Fot.4 Dział Higieny i Epidemiologii

Personel