Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

e-RejestracjaToruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.


AKTUALNOŚCIDyrekcja Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w imieniu własnym, jak również i pacjentów składa ogromne podziękowania Prof. dr hab. med. Tomaszowi Drewie za ogromny wkład pracy w dynamiczny rozwój Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej szpitala oraz serdecznie gratuluje przyznania Złotej Karety Nowości w dziedzinie nauka i innowacje.

Badania kliniczne prowadzone w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu
Stan na dzień 06.02.2017r.
Szczegółowy wykaz znajduje się tutaj.

25 sierpnia 2016 roku w Szpitalu Miejskim w Toruniu wykonano pierwszą wspomaganą robotem prostatektomie radykalną (wycięcie prostaty z powodu raka).
Operator: Tomasz Drewa
Asystenci: Witold Mikołajczak, Przemysław Adamczyk
Instrumentariuszki: Iwona Strzelecka, Izabela Czyżniewska, Barbara Kashyna.

W dniu 5 sierpnia 2016 roku w szpitalu odbyła się konferencja prasowa nt. uruchomienia robota da Vinci

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu jako jeden z pięciu konsorcjantów uczestniczy w finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekcie Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.

Do Projektu -STRATEGMED- przystąpił wraz z zespołem Akademii Medycznej w Bydgoszczy
Prof. Tomasz Drewa w obszarze medycyny regeneracyjnej .

Projekt złożony przez Prof. T. Drewę pn. „Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia moczowego / Smart AUCI/” znalazł się w grupie wniosków /jako jedyny z województwa kujawsko-pomorskiego / objętych finansowaniem. Projekt Smart AUCI jest dziełem konsorcjum 5 podmiotów:

 • Zakładu Inżynierii Tkankowej Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UMK
 • Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 • VET-LAB Brudzew
 • Galmed
 • Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Zgodnie z założeniami programu Strategmed źródłem jego finansowania będzie dotacja celowa na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Planowane koszty kwalifikowane Projektu złożonego przez konsorcjum to kwota 33 mln zł w tym wnioskowane dofinansowanie z NCBR 30 mln zł, środki własne konsorcjum 3 mln zł.

Efektem udziału Szpitala w projekcie jest zakup systemu chirurgicznego da Vinci, który będzie wykorzystywany do przeprowadzania zabiegów operacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych protez. W dniu 14 lipca 2016 roku nastąpiło podpisanie umowy na zakup robota, którego instalację w tut szpitalu zaplanowano na dnia 31.07-01.08..2016.

Zdjęcia z konferencji:

W tegorocznym plebiscycie NOWOśCI Złoty Stetoskop I miejsce w kategorii lekarz kardiolog zdobył dr Marcin Bania


Szczegółowe wyniki na stronie:
http://plebiscyty.expressmedia.pl/353614,Zloty-Stetoskop-Nowosci-Dziennika-Torunskiego.html

Sponsor: Medtronic Poland Sp. z o.o.

Zdjęcia z konferencji

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika poszukuje kandydatów na stanowisko Lekarza.
Szczegóły można znaleźć w dziale Ogłoszenia

22 marca 2016 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Gala Finałowa II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, którego organizatorem jest Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele 23 placówek medycznych z całej Polski, wyróżnionych certyfikatem „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, przyznawanym przez Kapitułę złożoną z naukowców i audytorów systemów zarządzania jakością. –Certyfikat to wyróżnienie dla danej placówki medycznej i jej kierownictwa, ale przede wszystkim dla wszystkich pracowników, którzy codziennie wykonują dziesiątki zadań na rzecz jakości.
Godło "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" promuje najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające na rynku medycznym. Certyfikat, ustanowiony przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości, otrzymują podmioty wyróżniające się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania i troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami.

Certyfikaty „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” trafiły w tym roku do 7 szpitali, 9 przychodni i ośrodków zdrowia, 1 praktyki zawodowej lekarza/lekarza dentysty, 3 laboratoriów medycznych, 1 jednostki służby krwi oraz 2 firm – dystrybutorów wyrobów medycznych. Ponadto Zarząd Instytutu wręczył przewidziane w regulaminie Programu wyróżnienia specjalne - „Grand Quality” dla tych spośród certyfikowanych placówek, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w danej edycji Programu oraz „Laur Nowoczesności” dla placówek, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością, i które wyróżniają się na tle innych jednostek sektora branży medycznej nowoczesnością, dynamiką rozwoju, silną pozycją rynkową oraz innowacyjnością rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania czy wdrażanych procedur medycznych.

Nasz Szpital na Gali reprezentowała 3 osobowa delegacja w składzie:

 • Dyrektor – Krystyna Zaleska
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością – Anita Cyrok
 • Kierownik Bloku Operacyjnego – Barbara Kashyna

Więcej informacji na temat II edycji Ogólnopolskiego programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „ Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” oraz Gali finałowej na stronie http://www.jakosc-certyfikat.pl/glownaW dniach 13-15 stycznia 2016 r. przeprowadzony został w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu przegląd akredytacyjny, który zakończył się pozytywnym wynikiem.
Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym.
Na dzień dzisiejszy w Polsce akredytacje posiada 219 szpitali. Wg GUS ilość szpitali (2013 rok) 966.
Po otrzymaniu raportu z wizyty akredytacyjnej poinformujemy o szczegółowym wyniku.

W dniach od 4.11.2015 do 5.11.2015 delegacja naszego szpitala w składzie:

 • Krystyna Zaleska - Dyrektor
 • Łucja Stalmirska - Naczelna Pielęgniarka
 • Anita Cyrok - Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością
 • oraz
 • Grażyna Śmiarowska - Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki

złożyła rewizytę w słoweńskim Novo mesto, mieście partnerskim Torunia.
Więcej informacji oraz zdjęcia można znaleźć w załączniku

Prof. dr hab. med. Tomasz Drewa, FEBU został 19 września 2015 wybrany wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) 25 kadencji (2015-2018). Polskie Towarzystwo Urologiczne jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym ponad 1000 polskich urologów. Towarzystwo powstało w 1949 roku i od tego czasu jego prężny rozwój kształtuje postawy i wiedzę urologów w Polsce. PTU ściśle współpracuje z Europejską Radą Urologii (EBU) w organizacji szkoleń i przeprowadzania europejskiego egzaminu urologicznego, który jest obecnie obowiązkowy w Polsce. Polskie Towarzystwo Urologiczne wydaje dwa periodyki naukowe, kwartalnik Central European Journal of Urology (redaktor naczelny Prof. Tomasz Drewa) oraz dwumiesięcznik Przegląd Urologiczny (redaktor naczelny Prof. Zbigniew Wolski).Laureatem tegorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Torunia w kategorii: ochrona zdrowia został
dr n. med. Jacek Gessek. Więcej informacji na stronie:
http://www.torun.pl/pl/nagrodzeni-przez-prezydenta-torunia


W XV Edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej nagrodę otrzymał Prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej SSM.
Więcej zdjęć na stronie: http://nowosci.com.pl/335492,Nagrody-Marszalka-2015-zdjecia.html


W dniu 1.06. Szpital odwiedziła delegacja ze szpitala w słoweńskim Novym Meście.
Więcej informacji można odnaleźć pod tym adresem.


Wyniki rankingu "Bezpieczny Szpital" w latach 2004 - 2014
Płatności za badania diagnostyczne można dokonywać:

 • gotówką w KASIE Szpitala (Budynek Administracyjno Medyczny, I piętro) wejście od ulicy Batorego. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.30, w pozostałe dni i godziny płatności dokonać można na Izbie Przyjęć Szpitala;
 • przelewem na konto Szpitala:
  BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń 65 1160 2202 0000 0000 6172 0637
Aktualny cennik świadczeń medycznych;

Uruchomienie Medycznego Portalu Informacyjnego

Niniejszym informujemy, że Szpital uruchomił Medyczny Portal Informacyjny pozwalający na zrealizowanie rejestracji do Poradni online (usługa e-Rejestracja). Portal dostępny jest pod adresem http://spi.med.torun.pl

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu od 1 lipca 2014 r. dyżuruje we wszystkie dni tygodnia.

W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego


Przyjęcie pacjenta w I.P. w trybie nagłym: W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego– w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • pacjent zgłasza się bez skierowania wyłącznie w razie wypadku, urazu oraz w sytuacjach nagłych powodujących zagrożenie życia;
 • dowód osobisty/paszport/prawo jazdy ( nr PESEL) na podstawie których w systemie e -WUś zostanie potwierdzone uprawnienie do bezpłatnych świadczeń– w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest hospitalizacja/porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze/zaopatrzenie protetyczne.

W przypadku nie potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń, a pacjent jest przekonany, że ma do nich prawo może to potwierdzić poprzez:

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Obydwa powyższe warianty są równoprawne z potwierdzeniem uprawnień systemem e -WUś.

O przyjęciu do Szpitala w trybie nagłym osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody. Jeżeli wskutek braku miejsc z zakresu udzielanych przez Szpital Miejski świadczeń lub względów epidemiologicznych pacjent skierowany do leczenia szpitalnego nie może zostać przez Szpital przyjęty, to po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej Szpital zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, po uprzednim porozumieniu się z tym podmiotem. Jeżeli przyjęcie do Szpitala nie musi nastąpić natychmiast, jak w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a oddział szpitalny nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia wyznacza się termin, w którym nastąpi przyjęcie.


Przyjęcie pacjenta w I.P. w trybie planowym:
Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z NFZ, w przypadku gdy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług medycznych z NFZ. Po zarejestrowaniu się na termin hospitalizacji w pokoju nr 023, parter – budynek administracyjno-medyczny (wcześniej termin wyznacza lekarz z danego oddziału lub pracowni) pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do I.P. Szpitala. W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego– w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • pacjenci zgłaszający się do szpitala na planowane zabiegi operacyjne zobowiązani są do dostarczenia w dniu przyjęcia (termin przyjęcia jest ustalany wcześniej) wypełnionego przez lekarzy specjalistów lub podstawowej opieki zdrowotnej formularza przed planowanym zabiegiem operacyjnym
  formularz;
 • dowód osobisty/paszport/prawo jazdy (nr PESEL) na podstawie których w systemie e -WUś zostanie potwierdzone uprawnienie do bezpłatnych świadczeń– w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest hospitalizacja/porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze/zaopatrzenie protetyczne.

W przypadku nie potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń, a pacjent jest przekonany, że ma do nich prawo może to potwierdzić poprzez:

 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Obydwa powyższe warianty są równoprawne z potwierdzeniem uprawnień systemem e -WUś.

W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nie upoważnieniu nikogo), upoważnienie osoby do udzielania informacji o swoim stanie zdrowia (lub o nie upoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo przed rozpoczęciem zabiegu. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia. Przy przyjęciu do szpitala pacjent ma obowiązek oddać swoje rzeczy do szpialnego magazynu rzeczy chorych, a przedmioty wartościowe do depozytu. Jeżeli pacjent nie wyrazi na to zgody, prosimy o przybycie w dniu przyjęcia do szpitala osoby z rodziny lub innej bliskiej osoby w celu zabrania rzeczy pacjenta ze szpitalnej Izby Przyjęć. W dniu wypisu odzież z „Magazynu” odbiera pracownik Szpitala– sanitariusz i za pokwitowaniem przekazuje pacjentowi

Spis rzeczy, które pacjent powinien posiadać w szpitalu:

 • środki czystości: mydło, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, szampon, grzebień, przybory do golenia (mężczyzna).
 • Papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne (papierowe).
 • Ręczniki frotte co najmniej 2 szt. (jeden ciemny kolor).
 • Piżama lub koszula na zmianę , ilość w zależności od potrzeb (co najmniej 2 zmiany).
  O. Urologii – spodnie od piżamy dla mężczyzn z rozporkiem.
  O. Rehabilitacyjny - obuwie i strój do ćwiczeń
 • Kapcie, podomka (lub porannik), skarpety.
 • Kubeczek do picia napojów.
 • Woda mineralna niegazowana.

W Dworze Artusa 16 osób otrzymało 25 czerwca 2014 r. Nagrodę Prezydenta Torunia.

Prestiżowe wyróżnienie honoruje osoby, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą Toruniowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania miasta w Polsce i na świecie. Pod uwagę brane są osiągnięcia w roku minionym (w tym przypadku 2013) lub całokształt działalności. Tradycyjnie wręczenie odbywa się podczas czerwcowych obchodów Dni Torunia. Nagrody mają charakter indywidualny - laureaci otrzymują pamiątkową plakietę, dyplom i nagrodę finansową w wysokości 4 tys. zł netto. W przypadku zespołu kwota ta jest dzielona pomiędzy wchodzące w jego skład osoby. W tym roku spośród ponad 60 kandydatur, zgłoszonych przez osoby indywidualne oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia, prezydent Torunia Michał Zaleski nagrodził 16 osób.

Laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Torunia 2014 w zakresie Ochrona zdrowia została (za zaangażowanie w kształcenie młodych lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii). dr Barbara Kwiatkowska - Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog. Od blisko dwóch dekad kieruje Oddziałem Kardiologiczno-Internistycznym w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu. Oddział ten, prócz funkcji leczniczej, pełni też rolę silnego ośrodka dydaktycznego. Wykształciło się w nim wielu lekarzy internistów. Jest to niewątpliwie w dużej mierze osobista zasługa p. dr B. Kwiatkowskiej, która sama, przywiązując olbrzymią wagę do kształcenia podyplomowego, uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych oraz kardiologii i nadal regularnie uczestniczy w wielu zjazdach sympozjach i szkoleniach. Zdobytą w ten sposób wiedzą chętnie dzieli się z młodszymi lekarzami udzielającymi świadczeń w kierowanym przez nią Oddziale. Pod kierownictwem dr B. Kwiatkowskiej w ostatnim dwudziestoleciu ponad 20 lekarzy uzyskało specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, co w dobie niedoboru specjalistów w wielu dziedzinach medycyny zasługuje to ze wszech miar na uznanie. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu, umiejętnościom oraz ogromnej wiedzy i kreatywności Pani dr Barbara Kwiatkowska przyczyniała się do rozwoju Specjalistycznego Szpitala Miejskiego i zapisała się w pamięci wielu mieszkańców Torunia jako człowiek niosący pomoc w trudnych dla każdego chwilach utraty zdrowia.