Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ I NEUROLOGICZNEJ


Oddział mieści się na I piętrze budynku głównego Szpitala, liczy 28 łóżek rozmieszczonych w kilkuosobowych salach.

W oddziale leczenie są pacjenci doroŚli ze schorzeniami układu kostno- stawowego oraz układu nerwowego, w tym chorzy po udarach mózgu, urazach czaszkowo - mózgowych i urazach rdzenia kręgowego.
Oddział realizuje Świadczenia z zakresu wczesnej rehabilitacji neurologicznej.
Podstawą przyjęcia do Oddziału jest skierowanie od lekarza specjalisty.
Termin przyjęcia ustala Koordynator Oddziału na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej lub po osobistym zbadaniu osoby ubiegającej się o przyjęcie.
W Oddziale prowadzona jest kinezyterapia dostosowana indywidualnie do każdego pacjenta. Fizjoterapeuci posiadają certyfikaty i kursy pozwalajace na wykorzystanie w pracy z pacjentem metod terapeutycznych: PNF, Bobath, techniki mięŚniowo - powięziowe, terapię manualną, kinesiotaping oraz różne typy masażu.
Oddział posiada gabinet fizykoterapii z szeroką bazą zabiegową: elektroterapia, magnoterapia, Światłolecznictwo, ultradźwięki, Terepuls, krioterapia i ciepłolecznictwo. W ramach hydroterapii dysponujemy możliwoŚcią wykonania masażu wirowego kończyn dolnych i górnych.
Pacjenci indywidualnie kwalifikowani są do terapi psychologicznej, neurologopedycznej i zajęciowej.
Ambicją całego zespołu jest utrzymanie wysokiej jakoŚci opieki nad pacjentem oraz stałe rozwijanie swoich umiejętnoŚci.

Kierownik Oddziału tel. (56) 61-00-286
lek. med. Marta Skwiercz-Lewandowska
Pielęgniarka Oddziałowa tel. (56) 61-00-284
mgr piel. Małgorzata Kulińska
Gabinet Lekarski
i mgr rehabilitacji
tel. (56) 61-00-262
Sekretariat tel. (56) 61-00-262
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-274
Gabinet Fizjoterapeutów tel. (56) 61-00-381
Hydroterapia
Fizykoterapia
Kinezyterapia
tel. (56) 61-00-380
e-mail
Godziny odwiedzin 12:00 - 19:00
Marta Skwiercz-Lewandowska
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy, 1996
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych i rehabilitacji medycznej
Stanowisko w Szpitalu: Kierownik Oddziału
Barbara Brzuskiewicz
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Gdańsku
Specjalność: specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej
Stanowisko w Szpitalu: Starszy asystent
Tomasz Chroscicki
Wykształcenie: Uniwesytet Medyczny w Lublinie
Specjalność: Specjalista rehabilitacji medycznej Stanowisko w Szpitalu: Starszy asystent
ZESPÓŁ FIZJOTERAPEUTYCZNY
mgr Marzenna Bogus - Serocka
Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Specjalność: specjalista fizjoterapii
kursy doskonalące : PNF rozwijający, terapia manualna, terapia met. McKenziego, Kinesioteraping
Stanowisko w Szpitalu: Kierownik zespołu fizjoterapeutów
mgr Grażyna Chrzanowska
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Stanowisko w Szpitalu: terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog
mgr Magdalena Dąbrowska
Wykształcenie: Uniwersytet Gdański
Stanowisko w Szpitalu: psycholog
tech. Karolina Gałęzewska
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Stanowisko w Szpitalu: technik masażysta
mgr Agnieszka Jankowska
Wykształcenie: Olsztyńka Szkoła Wyższa
Kursy doskonalące: intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu, PNF podstawowy, manualna terapia punktów spustowych, taping rehabilitacyjny
Stanowisko w Szpitalu: fizjoterapeuta
mgr Karol Jaroszewski
Wykształcenie: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Kursy doskonal±ce: PNF rozwijający, spastyczność, diagnostyka różnicowa i terapia manualna w dysfunkcjach narz±du ruchu, medycyna manualna wg dr R. Składowskiego Strukturalna praca z ciałem w oparciu o taśmy anatomiczne, rozluźnienie mięśniowo - powięziowe, HULA manipulacja krótkodźwigłowa, strukturalno - funkcjonalna terapia trzewi, masaż tkanek głębokich, kinesiotaping
Stanowisko w Szpitalu: fizjoterapeuta
tech. Iwona Kleps
Wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Ciechocinku
kursy doskonalące: terapia Master
Stanowisko w Szpitalu: st. fizjoterapeuta
tech. Grażyna Koczorska
Wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Ciechocinku
kursy doskonalące: terapia Master
Stanowisko w Szpitalu: st. fizjoterapeuta
tech. Radosław Kostkowski
Wykształcenie: Medyczne Studium Zawodowe w Toruniu
Kursy doskonalące: terpia wg koncepcji Bobath, terapia mięśniowo - powięziowa punktów spustowych, kinesiotaping, terapia Master
Stanowisko w Szpitalu: st. fizjoterapeuta
mgr Aneta Pawska
Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Stanowisko w Szpitalu: neurologopeda
mgr Izabela WiŚniewska
Wykształcenie: Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Stanowisko w Szpitalu: psycholog