Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY


Oddział mieści się na I piętrze budynku głównego Szpitala, liczy 15 łóżek rozmieszczonych w kilkuosobowych salach.

rehabilitacja

Do Oddziału Rehabilitacyjnego przyjmowani są pacjenci dorośli, w terminach wcześniej ustalonych z Koordynatorem Oddziału, ze schorzeniami układu kostno - stawowego oraz z przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego.
W ramach leczenia prowadzone są zabiegi kinezyterapii, hydroterapii i fizykoterapii.
W gabinecie fizykoterapii wykonywane są zabiegi:

 • elektroterapii
  • galwanizacja
  • jonoforeza
  • tonoliza
  • prądy diadynamiczne
  • prądy interferencyjne
  • elektrostymulacje
  • prądy Tens, Trauberta, Kotza
 • ultradźwięki
 • magnetoterapii
  • leczenie polem elektromagnetycznym
 • światłolecznictwa
  • biostymulacja laserowa
  • naświetlanie promieniami IR
 • krioterapii
  • krioterapia elektrycznie schłodzonym powietrzem
  • okłady z zimnego żelu
 • ciepłolecznictwa
  • okłady Fango
  • okłady z ciepłego żelu.


W gabinecie hydroterapii wykonywane są zabiegi:

 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż wirowy kończyn dolnych

Leczenie usprawniające prowadzimy w warunkach 2 sal gimnastycznych dostosowanych dla potrzeb kinezyterapii oraz przyłóżkowo. Łóżka pacjentów są oprzyrządowane w rehabilitacyjne urządzenie przyłóżkowe co umożliwia realizację części programu terapeutycznego.
Zespół terapeutyczny prowadzi leczenie usprawniające korzystając z ciągle unowocześnianej bazy terapeutycznej.

rehabilitacja rehabilitacja

Kierownik Oddziału tel. (56) 61-00-332
lek. med. Ziemowit Jaraczewski
Pielęgniarka Oddziałowa tel. (56) 61-00-284
mgr piel. Małgorzata Kulińska
Gabinet Lekarski
i mgr rehabilitacji
tel. (56) 61-00-262
Sekretariat tel. (56) 61-00-262
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-331
Gabinet Fizjoterapeutów tel. (56) 61-00-381
Hydroterapia
Fizykoterapia
Kinezyterapia
tel. (56) 61-00-380
e-mail
Godziny odwiedzin 12:00 - 19:00

Życzymy Państwu szybkiego powrotu
do zdrowia w naszym szpitalu.
Możecie liczyć Państwo na nasze
doświadczenie, wiedzę oraz troskliwość.

Personel

lek. med. Ziemowit Jaraczewski
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Gdańsku, 1978
Specjalnoœć: specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej.
Stanowisko w Szpitalu: Kierownik Oddziału
Antonina Cerkaska
Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Specjalnoœć: mgr rehabilitacji ruchowej
Stanowisko w Szpitalu: Koordynator Zespołu Fizjoterapeutów
ZESPÓŁ FIZJOTERAPEUTYCZNY
mgr Agnieszka Jankowska
fizjoterapeuta
mgr Karol Jaroszewski
fizjoterapeuta
Iwona Kleps
starszy fizjoterapeuta
Grażyna Koczorska
starszy fizjoterapeuta
Radosław Kostkowski
fizjoterapeuta