Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY


Oddział zlokalizowany jest na IV piętrze głównego budynku Szpitala, posiada 28 łóżek na 1, 2, 4-osobowych salach. Zabiegi operacyjne, diagnostyczne i leczenie pacjentów prowadzone jest w systemie hospitalizacji do 24h i standardowej.

W oddziale leczeni są pacjenci z wszelkimi urazami narządu ruchu oraz ze schorzeniami ortopedycznymi.
Stosowane są metody zespoleń nie odbiegające od standardów europejskich, takie jak: zespolenia trzonu kości piszczelowej i udowej gwoździami śródszpikowymi blokowanymi najnowszej generacji, zespolenia złamań odcinka bliższego kości udowej śrubopłytą do dynamicznej stabilizacji (DHS), stabilizacje prętami sprężystymi Endera, zespolenie gwoźdźmi "Gamma", a także tradycyjnie zespolenia płytkami i śrubami metalowymi AO oraz zespolenia polskim systemem Zespol.
Jako jeden z nielicznych ośrodków w regionie oddział prowadzi leczenie operacyjne chorych z ciężkimi obrażeniami kręgosłupa, stosując unikalną technikę stabilizacji transpedikularnej.
Od wielu lat wykonywane są zabiegi artroskopowe w schorzeniach i urazach stawów kolanowych, pozwalające na krótki pobyt w szpitalu i skracające okres niezdolności do pracy.
Wykonywane sa zabiegi połowicznej endoprotezoplastyki stawu biodrowego, zabiegi całkowitej endoprotezoplastyki biodra, implantacje protez stawu kolanowego.
Prowadzone są także zachowawcze leczenia złamań z nastawieniem i unieruchomieniem gipsowym, wykonywane są zabiegi korygujące wady wrodzone i nabyte kończyn, zabiegi u pacjentów ze schorzeniami reumatoidalnymi.

Oddział ma prawo do kształcenia lekarzy specjalizujących się z zakresu chirurgii urazowo-otopedycznej.

Ciągłość opieki medycznej zapewnia Przyszpitalna Poradnia Urazowo-Ortopedyczna.

Kierownik Oddziału tel. (56) 61-00-256
lek. med. Krzysztof Tura
Pielęgniarka Oddziałowa tel. (56) 61-00-276
lic. pielęg.
specjalista pielęg. chirurgicznego
Renata Miłkowska
Gabinet Lekarzy tel. (56) 61-00-258
Gabinet Zabiegowy tel. (56) 61-00-257
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-276
Gipsownia tel. (56) 61-00-257
Sekretarki medyczne tel. (56) 61-00-302
e-mail
Godziny odwiedzin dni powszednie: 14:00 - 18:00
niedziele i święta: 12:00 - 18:00
Krzysztof Tura
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Poznaniu, 1985
Specjalność: specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista chirurgii ogólnej
Zainteresowania zawodowe: zespolenia śródszpikowe kości długich
Stanowisko w Szpitalu: Kierownik Oddziału
Sebastian Cychowski
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Specjalność: specjalista ortopedii i traumatologii narzadu ruchu
Damian Janiszewski
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy, 2002
Specjalność: specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Tomasz Wojtarowicz
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
REHABILITANCI
Dawid Listecki
fizjoterapeuta
mgr Ewa Sieklucka
Wykształcenie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
fizjoterapeuta
LEKARZE REZYDENCI
Wojciech Bruzdowicz
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Radosław Koperski
Stanowisko w Szpitalu: Asystent
Paweł Stasiak
Stanowisko w Szpitalu: Asystent