Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ


Oddział mieści się na I piętrze budynku głównego Szpitala, liczy 13 łóżek rozmieszczonych w kilkuosobowych salach.

Do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej przyjmowani są pacjenci dorośli, w terminach wcześniej ustalonych z Koordynatorem Oddziału, ze schorzeniami układu nerwowego: udary mózgowe, stany po urazach centralnego układu nerwowego oraz uszkodzeniach układu nerwowego obwodowego.
W ramach leczenia prowadzone są zabiegi kinezyterapii, hydroterapii i fizykoterapii, terapii zajęciowej oraz terapia neurologopedyczna i psychologiczna.
W gabinecie fizykoterapii wykonywane są zabiegi:

 • elektroterapii
  • galwanizacja
  • jonoforeza
  • tonoliza
  • prądy diadynamiczne
  • prądy interferencyjne
  • elektrostymulacje
  • prądy Tens, Trauberta, Kotza
 • ultradźwięki
 • magnetoterapii
  • leczenie polem elektromagnetycznym
 • światłolecznictwa
  • biostymulacja laserowa
  • naświetlanie promieniami IR
 • krioterapii
  • krioterapia elektrycznie schłodzonym powietrzem
  • okłady z zimnego żelu
 • ciepłolecznictwa
  • okłady Fango
  • okłady z ciepłego żelu.


W gabinecie hydroterapii wykonywane są zabiegi:

 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż wirowy kończyn dolnych

Leczenie usprawniające prowadzimy przyłóżkowo oraz w warunkach 2 sal gimnastycznych dostosowanych dla potrzeb kinezyterapii. Łóżka pacjentów są oprzyrządowane w rehabilitacyjne urządzenie przyłóżkowe co umożliwia realizację części programu terapeutycznego.
Zespół terapeutyczny prowadzi leczenie usprawniające korzystając z ciągle unowocześnianej bazy terapeutycznej.

Kierownik Oddziału tel. (56) 61-00-286
lek. med. Marta Skwiercz-Lewandowska
Pielęgniarka Oddziałowa tel. (56) 61-00-284
mgr piel. Małgorzata Kulińska
Gabinet Lekarski
i mgr rehabilitacji
tel. (56) 61-00-262
Sekretariat tel. (56) 61-00-262
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-274
Gabinet Fizjoterapeutów tel. (56) 61-00-381
Hydroterapia
Fizykoterapia
Kinezyterapia
tel. (56) 61-00-380
e-mail
Godziny odwiedzin 12:00 - 19:00

Życzymy Państwu szybkiego powrotu
do zdrowia w naszym szpitalu.
Możecie liczyć Państwo na nasze
doświadczenie, wiedzę oraz troskliwość.

Marta Skwiercz-Lewandowska
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy, 1996
Specjalnoœć: specjalista chorób wewnętrznych
Stanowisko w Szpitalu: Kierownik Oddziału
Barbara Brzuskiewicz
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Gdańsku
Specjalnoœć: specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej
Stanowisko w Szpitalu: Konsultant
Antonina Cerkaska
Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Specjalnoœć: mgr rehabilitacji ruchowej
Stanowisko w Szpitalu: Koordynator Zespołu Fizjoterapeutów
ZESPÓŁ FIZJOTERAPEUTYCZNY
mgr Grażyna Chrzanowska
terapeuta zajęciowy
mgr Agnieszka Jankowska
fizjoterapeuta
mgr Karol Jaroszewski
fizjoterapeuta
Iwona Kleps
starszy fizjoterapeuta
Grażyna Koczorska
starszy fizjoterapeuta
Radosław Kostkowski
fizjoterapeuta
mgr Izabela Wiśniewska
psycholog