Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


BANK KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH


Kierownik tel. (56) 61-00-480
fax. (56) 61-00-481
dr n. med. Małgorzata Całbecka
Asystenci tel. (56) 61-00-482
Laboratorium tel. (56) 61-00-483