Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


ODDZIAŁ HEMATOLOGIIOddział Hematologii w zakresie hematologii jest ośrodkiem referencyjnym dla województwa kujawsko-pomorskiego. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie zabiegów przeszczepiania własnego (autologicznego) szpiku.
Liczy 24 łóżka, w tym 6 łóżek izolowanych z nawiewem laminarnym i 10 foteli przeznaczonych dla chorych hospitalizowanych w trybie jednego dnia.
Działalność lecznicza Oddziału obejmuje diagnostykę i leczenie oraz opiekę ambulatoryjną nad chorymi na nowotworowe i nienowotworowe choroby układu krwiotwórczego oraz udzielaniu konsultacji w wyżej wymienionym zakresie. Rocznie wykonywanych jest ok. 2500 hospitalizacji i ponad 9500 porad hematologicznych. W Oddziale prowadzona jest diagnostyka nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego i chłonnego oraz monitorowanie skuteczności leczenia. Oddział specjalizuje się w opiece nad chorymi na szpiczaka plazmocytowego i amyloidozę łańcuchów lekkich. Ponadto prowadzona jest opieka nad chorymi wymagającymi intensywnej chemioterapii (ostre białaczki), a także terapii immunoablacyjnej w aplazji szpiku. U chorych zakwalifikowanych do przeszczepienia własnego szpiku, stosowana jest chemioterapia mobilizująca krwiotwórcze komórki macierzystych. Zabiegi przeszczepiania autologicznego (własnego) szpiku są prowadzone na terenie Oddziału w ośrodku przeszczepowym. Dodatkowo prowadzona jest diagnostyka i leczenie zaburzeń krzepnięcia i zaburzeń odporności. W Oddziale wdrażane są nowe i nowoczesne metody leczenia chorób szpiku i krwi. W zakresie leczenia składnikami krwi i preparatami krwiopochodnymi Oddział ściśle współpracuje z transfuzjologiem klinicznym, który jednocześnie posiada specjalizację w zakresie hematologii. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie hematologii.
Koordynator Oddziału jest członkiem grup roboczych wyznaczających standardy leczenia hematologicznego w Polsce.

Stosowana diagnostyka, zabiegi i sposoby leczenia:

 • cytologiczna, cytochemiczna, immunofenotypowa i molekularna diagnostyka chorób krwi (ostre i przewlekłe białaczki, chłoniaki, szpiczak, amyloidoza, zespoły mielodysplastyczne),
 • analiza resztkowej choroby nowotworowej,
 • plazmafereza i cytoafereza,
 • biopsja szpiku kostnego, węzłów chłonnych, tkanki tłuszczowej,
 • pobieranie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia ze szpiku i krwi obwodowej,
 • chemioterapia wszystkich rodzajów nowotworów krwi,
 • zabiegi immunoablacji w aplazji szpiku,
 • chemioterapia wysokodawkowana,
 • przeszczepianie autologicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

Struktura organizacyjna:

 • Oddział Hematologiczny
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku
 • Poradnia Hematologiczna

Współpraca w zakresie jednostek SSM:

 • z transfuzjologiem klinicznym i Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi,
 • w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad chorymi na szpiczaka z oddziałami: neurologii, neurochirurgii, ortopedii, Stacją Dializ,
 • z Bankiem Krwiotwórczych Komórek Macierzystych, gdzie dokonywana jest:
  • preparatyka komórek krwiotwórczych przed autologicznymi przeszczepieniami
  • zamrażanie komórek krwiotwórczych do przeszczepienia,
  • bankowanie komórek krwiotwórczych.

Główne osiągnięcia:

 • wdrożenie przeszczepiania autologicznego (własnego) szpiku w leczeniu nowotworów krwi,
 • wdrożenie interdyscyplinarnej opieki nad chorymi na szpiczaka plazmocytowego,
 • wdrożenie biopsji cienkoigłowej powiększonych węzłów chłonnych z ich oceną immunofenotypową,
 • wdrożenie biopsji tkanki tłuszczowej z barwieniem czerwienią Kongo u chorych na szpiczaka i amyloidozę łańcuchów lekkich,
 • doskonalenie diagnostyki immunofenotypowej nowotworów krwi,
 • doskonalenie metod diagnostyki resztkowej choroby nowotworowej,
 • organizacja leczenia składnikami krwi wynikająca z zadań Ustawy o publicznej służbie krwi i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych.


Kierownik Oddziału tel. (56) 61-00-414
lek. med. Marcin Rymko
Pielęgniarka Oddziałowa tel. (56) 61-00-416
mgr Mariola Stasiak
Gabinet Lekarzy tel. (56) 61-00-413
fax (56) 61-00-412
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-417
Sekretarki medyczne tel. (56) 61-00-411
e-mail
Godziny odwiedzin 12:00 - 19:00

lek. med. Marcin Rymko
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
dr n.med. Edyta Cichocka
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
lek. med. Dominik Chraniuk
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
lek. med. Maria Czyżewska
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
lek. med. Justyna Gajkowska-Kulik
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
lek. med. Aleksandra Kostyra
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
lek. med. Magdalena Szczepańska
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
lek. med. Weronika Piszczek
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Dominika Wiśniewska-Organek
Specjalność: specjalista chorób wewnętrznych
Lekarze stażyści
lek. med. Jacek Januszczyk

lek. med. Maciej Pachulski

Specjalista transfuzjologii klinicznej i hematologii
Dr n. med. Elżbieta Wiater