Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ I ANESTEZJOLOGII


Czterołóżkowy oddział zajmuje powierzchnię ponad 90 m2 zlokalizowany jest na I piętrze budynku głównego Szpitala.

W oddziale zatrudnionych jest 9 lekarzy, 8-miu lekarzy ze specjalizacją z Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 1 lekarz w trakcie specjalizacji. Przy współpracy z wykwalifikowanym personelem pielęgniarskim i rehabilitacyjnym zapewniają wysoki poziom leczenia.

Oddział zapewnia nowoczesną terapię chorych z bezpośrednim zagrożeniem życia. Jest wyposażony w wysokospecjalistyczny sprzęt monitorujący i leczniczy

Kierownik Oddziału tel. (56) 61-00-265
lek. Zbigniew Małecki
Pielęgniarka Oddziałowa tel. (56) 61-00-202
piel. Małgorzata Szramka
Gabinet Lekarzy tel. (56) 61-00-277
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-247
tel. (56) 61-00-211
e-mail
Godziny odwiedzin 16:00 - 18:00


Zbigniew Małecki
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy
European Diploma in Anaesthsiology and Intensive Care (EDAIC)
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Kierownik oddziału
Magdalena Czaplejewicz
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Starszy Asystent
Adrian Czyżowicz
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Starszy Asystent
Michał Felczak
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Starszy Asystent
Dariusz Gamrot
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Starszy Asystent
Anna Jurecka
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Starszy Asystent
Agata Marciniec-Orzeł
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Starszy Asystent
Adam Musioł
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Poznaniu
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Starszy Asystent
Mirella Pasińska
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Starszy Asystent
Anna Przybył-Prywińska
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Starszy Asystent
Joanna Sokół
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Starszy Asystent
Izabela Wencel
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Łodzi
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Starszy Asystent
Patryk Ziewiec
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Specjalizacja: Anestezjologia i intensywna terapia
Stanowisko w Szpitalu: Starszy Asystent
----