Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII


Oddział znajduje się na II piętrze głównego budynku szpitala.


Kierownik Oddziału
dr n. med. Lech Grzelak
tel. (56) 61-00-427
Gabinet Lekarzy tel. (56) 61-00-233
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-225
Pielęgniarka oddziałowa
tel. (56) 61-00-428
Sekretariat tel. (56) 61-00-344
Godziny odwiedzin 12:00 - 19:00


dr n. med. Lech Grzelak
Specjalność: II stopień neurochirurgii
dr n. med. Marcin Tafelski
Specjalność: II stopień neurochirurgii
lek. Tomasz Tykwiński
Specjalność: II stopień neurochirurgii
lek. Maciej Osmański
specjalność: II stopień neurochirurgii
W oddziale dyżurują:
lek. Sebastian Grzyb
lek. Piotr Gadaj
lek. Mateusz Szostaki
lek. Michał WoĽnica