Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


ODDZIAŁ NEUROLOGII


Oddział znajduje się na III piętrze głównego budynku szpitala. Oparty o bazę diagnostyczną:

  • Tomografię komputerową,
  • Rezonans magnetyczny,
  • Pracownie rentgenowskie,
  • Pracownię EKG,
  • Pracownię USG,
  • Pełno profilowe laboratorium diagnostyczne,
  • Konsultantów kardiologów, neurochirurgów, internistów i rehabilitantów.

Diagnozuje i leczy pacjentów z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego takimi jak:

  • padaczki, guzy mózgu i kanału kręgowego, polineuropatie, stwardnienie rozsiane, przemijające zaburzenia krążenia mózgowego, zespoły bólowe kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego.


Kierownik Oddziału
dr n. med. Marta Jasińska-Szetela
tel. (56) 61-00-434
Gabinet Lekarzy tel. (56) 61-00-435
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-437
Pielęgniarka oddziałowa
piel. Maria Szysz
tel. (56) 61-00-436
Sekretariat tel. (56) 61-00-436
Godziny odwiedzin 12:00 - 19:00


dr n. med. Marta Jasińska-Szetela
Specjalność: II stopień neurologii
lek. Angelika Golińska
Specjalność: II stopień neurologii
lek. Sylwia Jaworska
Specjalność: II stopień neurologii
lek. Andrzej Rumianek
Specjalność: II stopień neurologii
W oddziale dyżurują:

lek. Jacek Kochman
lek. Tomasz Rosochowicz
lek. Anna Miętek-Baranowska
lek. Agnieszka Nowogórska-Lewandowska
lek. Anna Szaciłło