Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski

ODDZIAŁ NEUROLOGII


Oddział znajduje się na III piętrze głównego budynku szpitala. Oparty o bazę diagnostyczn±:

  • Tomografię komputerow±,
  • Rezonans magnetyczny,
  • Pracownie rentgenowskie,
  • Pracownię EKG,
  • Pracownię USG,
  • Pełno profilowe laboratorium diagnostyczne,
  • Konsultantów kardiologów, neurochirurgów, internistów i rehabilitantów.

Diagnozuje i leczy pacjentów z chorobami o¶rodkowego i obwodowego układu nerwowego takimi jak:

  • padaczki, guzy mózgu i kanału kręgowego, polineuropatie, stwardnienie rozsiane, przemijaj±ce zaburzenia kr±żenia mózgowego, zespoły bólowe kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego.


Kierownik Oddziału
dr n. med. Marta Jasińska-Szetela
tel. (56) 61-00-434
Gabinet Lekarzy tel. (56) 61-00-435
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-437
Pielęgniarka oddziałowa
piel. Maria Szysz
tel. (56) 61-00-436
Sekretariat tel. (56) 61-00-436
Godziny odwiedzin 12:00 - 19:00


dr n. med. Marta Jasińska-Szetela
specjalność: II stopień neurologii
lek. Angelika Golińska
specjalno¶ć: II stopień neurologii
lek. Sylwia Jaworska
specjalność: II stopień neurologii
lek. Andrzej Rumianek
specjalność: II stopień neurologii
W oddziale dyżuruj±:

lek. Jacek Kochman
lek. Tomasz Rosochowicz
lek. Anna Miętek-Baranowska
lek. Agnieszka Nowogórska-Lewandowska
lek. Anna Szaciłło