Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


ZESPÓŁ PORADNI PRZYSZPITALNYCH

PORADNIA PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA


Poradnia zlokalizowana jest w budynku administracyjno-medycznym Zespołu Poradni Przyszpitalnych (wejście od ulicy Batorego 17/19).

Informacje na temat realizowanych programów profilaktyczncyh finansowanych ze środków Gminy Miasta Toruń, NFZ i Ministerstwa Zdrowia uzyskać można u mgr Anity Cyrok tel. (56) 61-00-267.