Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


ZESPÓŁ PORADNI PRZYSZPITALNYCH

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA


  • Informacje o działaniu poradni przyszpitalnych

  • Rejestracja tel. (56) 61-00-459