Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


PRACOWNIA HEMODYNAMICZNA


Pracownia mieści się na parterze głównego budynku Szpitala. W strukturze organizacyjnej należy do Oddziału Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Kwalifikacji na badania dokonują lekarze kardiolodzy.
W ramach pracowni wykonywane są badania inwazyjne:
- koronarografia
- koronaroplastyka

Kierownik tel. (56) 61-00-245
dr n. med. Gessek Jacek
Pracownia tel. (56) 61-00-348
e-mail