Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ


Zakład zlokalizowany jest na parterze budynku głównego Szpitala, dysponuje czteroma gabinetami diagnostycznymi, wykonując szeroki zakres badań radiologicznych, w tym:
- pełen zakres zdjęć kostnych,
- diagnostykę układu oddechowego,
- diagnostykę kontrastową przewodu pokarmowego i moczowego,
- badania mammograficzne.

Kierownik tel.(56) 61-00-220
lek. med. Aniela Wolska
Gabinet Lekarzy tel.(56) 61-00-220
Gabinet Techników tel.(56) 61-00-384
Rejestracja tel.(56) 61-00-221