Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


ZAKŁAD DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ


Zakład zlokalizowany jest na III piętrze budynku głównego Szpitala.

Zestawienie realizowanych procedur medycznych w Zakładzie Diagnostyki Kardiologicznej:

  • Badanie EKG
  • Badanie echokardiograficzne
  • badanie echokardiograficzne przezprzełykowe
  • Próba dobutaminowa
  • Próba wysiłkowa
  • Test pochyleniowy
  • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera
  • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego
  • Badanie ergospirometryczne

Kierownik tel.(56) 61-00-208
lek. med. Lidia Pawłowicz
Pracownia Echokardiograficzna tel.(56) 61-00-241
Pracownia Prób Wysiłkowych tel.(56) 61-00-241
Pracownia Holterowska tel.(56) 61-00-399
Pracownia EKG (III piętro) tel.(56) 61-00-240
Pracownia EKG (łącznik) tel.(56) 61-00-239