Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej usytuowany jest na I piętrze łącznika budynku Szpitala, dysponuje wysokokwalifikowanym personelem oraz nowoczesną aparaturą, pracuje całodobowo i wykonuje badania z zakresu: analizy ogólnej (badania moczu, kału, płynów mózgowo-rdzeniowych, płynów z jam ciała, złogów z dróg moczowych), hematologii i koagulologii (morfologia i badania mikroskopowe krwi i szpiku kostnego, badania cytochemiczne krwi, oznaczanie wskaźnika protrombinowego, fibrynogenu, produktów degradacji fibryny D-dimer, czasu koalino-kefalinowych /APTT/), chemii klinicznej (oznaczanie elektrolitów, równowagi kwasowo-zasadowej, parametrów gospodarki białkowej, lipidowej i węglowodanowej z hemoglobiną glikolizowaną i mikroalbuminurią oraz kwasem mlekowym, oznaczanie enzymów wątrobowych, sercowych, trzustkowych, oznaczanie hormonów tarczycy, markerów nowotworowych, markerów anemii).

1 kwietnia 2003 r. odbyło się uroczyste spotkanie kończące wdrażanie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. System ten pozwala na automatyczną rejestrację pacjentów przy użyciu czytnika kart zleceń i umożliwia podłączenie wszystkich pracowni z dwukierunkową komunikacją z analizatorami. Nieodłącznym elementem rozwiązań informatycznych w diagnostyce laboratoryjnej jest wdrożony wcześniej próżniowy system pobierania krwi do badań, który w pełni zabezpiecza zarówno pacjenta jak i osobę pobierającą krew przed możliwością zakażenia. Wprowadzenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego wraz z próżniowym systemem pobierania krwi w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w znaczący sposób podnosi jakość wykonywanych świadczeń eliminując możliwość powstania pomyłek, a przede wszystkim pozwala spełniać europejskie standardy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.
Twórcą oprogramowania jest firma Lab-Bit wspólnie z firmą Roche.
Specjalistyczny Szpital Miejski jako pierwszy w Toruniu wdrożył obydwa systemy przygotowując się do spełnienia wymogów nowego Systemu Narodowego Funduszu Zdrowia, który uzależniać będzie kontraktowanie Świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej od spełnienia wielu wymogów jakości zarówno w zakresie sprzętu, systemów i metod badań jak i kwalifikacji personelu medycznego.

Wykaz badań realizowanych z Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej:

 • Badania wg cennika szpitala, podane działami:
  • hematologia
  • biochemia
  • analityka
  • immunochemia
  • serologia grup krwi
 • Badania dodatkowe (wykonywane u podwykonawcy):
  • markery nowotworowe
  • diagnostyka miażdżycy i nadciœnienia
  • badania endokrynologiczne
  • badania immunologiczne
  • badania autoimmunologiczne
  • diagnostyka infekcji
  • diagnostyka jednostek chorobowych
  • monitorowanie stężenia leków i witamin
  • badania toksykologiczne
  • badania alergologiczne
  • badania genetyczne
Kierownik tel.(56) 61-00-288
mgr Aleksandra Urban
Pracownia Pobierania Materiałów tel.(56) 61-00-279
Pracownia Biochemii tel.(56) 61-00-282
Bank Krwi; Serologia tel.(56) 61-00-206
Pracownia Serologiczna Grup krwi tel.(56) 61-00-278

Personel