Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski


PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI


Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19, zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Program profilaktyki raka piersi - na badanie mammograficzne zapraszamy kobiety w wieku 50-69 lat posiadające aktualne ubezpieczenie zdrowotne, które nie miały wykonywanego tego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Rejestracja pod numerem telefonu 61-00-221 lub osobi¶cie w Rejestracji Pracowni Mammografii ul. Batorego 17/19, w godz. 9.00 - 13.00 w dni robocze.

Przy rejestracji konieczny numer PESEL (wymagana weryfikacja w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki i e-WUŚ).